0703 WEMH

Architectuurwedstrijd 6 nieuwbouwwoningen – 2e plaats

De gronden zijn gesitueerd in de zeer groene en landelijke omgeving van Haasdonk. Dit groene karakter is op kleinere schaal terug te vinden in de reeds voorziene publieke groenpleintjes. Het concept vertrekt vanuit de vraagstelling hoe extra kwaliteiten te bieden binnen de strikte stedenbouwkundige voorschriften. Het principe van de doorzonwoning wordt in het ontwerp zowel extern als intern gehanteerd. Extern wordt er geopteerd het bouwblok open te trekken door tussen de woningen lichte houten luifels als carports te voorzien. Door het creëren van deze tussenruimten wordt het groen vanuit de tuinzijde zichtbaar aan de straatkant en verzelfstandigen de woningen, waardoor ze een eigen identiteit krijgen. Zo bekomt men extra ruimtelijke kwaliteit in het straatbeeld en worden de woning en de tuin voor de gebruikers toegankelijker. Bovendien
bevordert het de sociale controle vanaf de straatzijde zonder de privacy van de achterliggende tuinen en terrassen te schenden. Door het aanwezige groenplein zijn de woningen ook achteraan toegankelijk. Dit leent zich ertoe de tuinbergingen voor fietsenstalling, huisvuil,… te voorzien. Ook intern wordt de ruimtelijkheid van de woning versterkt door deze op te vatten als doorzontype. Alle functies zoals keuken, trappen, bergingen worden in een smalle strook zorgvuldig geordend, zodat een zuivere planindeling mogelijk wordt. Door het lostrekken van de woningen, bekomt men telkens een derde gevel wat extra lichtinval betekent voor de anders donkere tussenzone. Een lichtstraat in de carport luifel zorgt voor voldoende lichtinval binnen de woning. Het geheel van ruimtelijkheid, continuïteit en licht zorgt voor een optimale woonkwaliteit en is bijgevolg een meerwaarde voor de omgeving.

Author

admin

Date & Time

juli 30, 2017