1703 KAPP

Winnend wedstrijdontwerp voor de bouw van 16 sociale nieuwbouwwoningen

Stedenbouwkundige context – bouwprogramma

De context en de stedenbouwkundige voorschriften vormen het uitgangspunt voor dit bouwproject. De nadruk ligt dan ook op een rationele en eerlijke architectuur die vanuit zijn functie ontstaat met aandacht voor de omgeving en die de stedenbouwkundige voorschriften strikt zal volgen.

De architectuur van het woningengeheel wordt sober en rationeel gehouden in traditioneel metselwerk met oordeelkundig gepositioneerde raamopeningen. De carports maken uitsnijdingen in een eerder massief geheel en accentueren de inkomzones.

Gezien de nieuwe woonomgeving vermoedelijk uit een grote diversiteit aan particuliere woningen zal bestaan is er geopteerd voor een duidelijk gearticuleerd volume, doch sober en rationeel met aandacht voor een zuivere detaillering, hetgeen in synergie kan treden met de toekomstige omliggende woningen.

Het perceel kenmerkt zich door een noord-zuid oriëntatie. Dit vraagt een andere benadering van de woningen met noord en zuid gerichte tuin. Bij de woningen met zuid- gerichte tuin is de keuken centraal geïntegreerd met doorzicht naar de straatzijde, voor de woningen met noord-gerichte tuin is deze keuken op de tuin georiënteerd (noordzijde) en bevinden de leeffuncties zich aan de straatzijde. Dit is essentieel voor een goede sociale controle en levendigheid in de woonwijk.

 

De integratie van de gewenste privé-autobergplaats wordt gerealiseerd door middel van carports. Dit geeft een zekere transparantie (& sociale controle) naar de straatzijde toe en deze carports kunnen tevens dienst doen als overdekte toegangszones tot de woning.

Bij de 4 kopwoningen (halfopen woningen op de hoeken) accentueert een grote glaspartij de inkomzones. Hier zijn de leefruimtes ook meer naar de zijkant van het perceel gericht, gezien deze woningen tevens van de oost-west oriëntatie kunnen gebruik maken.

 

Author

admin

Date & Time

oktober 1, 2017